Category nieuws

29
aug

Certificering van kwaliteitslabel

Eind september werd er opnieuw een audit uitgevoerd teneinde de hercertificering van het ISO 9001-certificaat te bekomen. Wederom kregen we een positieve evaluatie en bestendigen we verder dit kwaliteitslabel. Het handhaven van geijkte procedures en vereisten helpen ons om deze kwaliteit, onze service alsook deze certificering te bewaken.